صورتجلسه مجمع عمومي عادي انجمن صنفي شرکتها و مؤسسات پژوهشی صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

  • مشاهده در قالب PDF

براساس آگهي دعوت مندرج در روزنامه اطلاعات تاريخ 92/4/26 و دعوتنامه شماره 92/033/ش تاريخ 92/4/26 مجمع عمومي عادي ( مرحله اول) در ساعت 10 صبح روز پنج­شنبه تاريخ 92/5/24 در محل آدرس ثبتی انجمن به نشاني تهران، خ شریعتی، سه راهی قلهک، خ شهید بصیری، نبش کوچه باغ بانک تشكيل شد. بدنبال آن دستورجلسه قرائت و نسبت به موارد ذیل تصمیم گیری شد:

الف : گزارش عمکلرد سالیانه هیئت مدیره ارائه شد.

ب : گزارش بازرس ارائه شد و صورت­های مالی سالیانه انجمن به اتفاق آرا تصویب شد.

ج. انتخابات برای تعیین بازرس اصلی و علی البدل و اعضای علی البدل هیئت مدیره برگزار شد و افراد زیر انتخاب شدند:

  • بازرس اصلی: مصطفی صفری
  • بازرس علی البدل: مجتبی جعفریان
  • اعضای علی البدل هیئت مدیره: مجتبی جعفری و مجتبی خلیلی

دـ : مبلغ ورودیه انجمن برای اعضای اصلی و نیز اعضای میهمان حقوقی برابر با 2/000/000 ریال تعیین شد. حق عضویت سالیانه برای اعضای اصلی و نیز اعضای میهمان حقوقی برابر با 2/000/000 ریال تعیین شد. مبلغ حق عضویت سالیانه برای اعضای میهمان حقیقی برابر با 500/000 ریال تعیین شد.

جلسه در ساعت 13 پایان يافت.