اساسنامه انجمن

  • مشاهده در قالب PDF

اساسنامه انجمن صنفی کارفرمایی شرکت‌ها و موسسات پژوهشی صنایع نفت، گاز و پتروشیمی را از اینجا دریافت نمایید.