رزومه اعضای انجمن

  • مشاهده در قالب PDF

براي مشاهده رزومه هر يک از شرکت‌ها و موسسات، در جدول زير بر روي نام آن کليک کنيد.

 

رديف نام شرکت يا موسسه
1 توسعه فن آوري صنايع شيميايي مهرگان
2 راهبرد انرژي البرز
3 دانش پژوهان نورآور
4 بنيان دانش پژوهان
5 بنيان نوين شيمي پارس
6 ايده پردازان شريف
7 مهندسي پترو آريا
8 بهينه سازان صنعت تأسيسات
9 پترو فرايند دلتا
10 توسعه دانش و فناوري ايليا
11 گسترش فرايند شريف
12 انرژي توانا کيش
13 ناموران پژوهش و توسعه
14 سامانه پايش نور
15 مهندسي فرايند به کمک رايانه ايرانيان
16 آريا پژوه اميرکبير
17 سنجش افزار آسيا
18 ژئو شبکه پارسيان
19 آزمون گستران انرژي