قیمت نفت ایران بیش از ٢ دلار افزایش یافت

  • مشاهده در قالب PDF

قیمت نفت ایران بیش از ٢ دلار افزایش یافت


قیمت نفت خام سبک و سنگین ایران در هفته منتهی به ٣٠ مارس (دوشنبه ١٠ فرودین) در بازارهای جهانی بیش از ٢ دلار افزایش یافت.
۱۵:۲۲ (یکشنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۴)


 

به گزارش خبرنگار شانا، قیمت نفت خام سبک ایران در هفته منتهی به ٣٠ مارس در بازارهای جهانی دو دلار و ٥٠ سنت افزایش یافت و به ٥٢ دلار و ٤٩ سنت برای هر بشکه رسید.

 

قیمت نفت خام سنگین ایران نیز با ٢ دلار و ٥٧ سنت افزایش به ٥٠ دلار و ٦ سنت در هر بشکه رسید؛ میانگین قیمت نفت خام سنگین ایران از ابتدای سال ٢٠١٤ تا کنون ٤٨ دلار و ٢٨ سنت بوده است.

بر اساس گزارش امور اوپک و روابط با مجامع انرژی، قیمت نفت دبلیو تی آی و برنت نیز در هفته منتهی به ٣٠ مارس به ترتیب چهار دلار و یک سنت و دو دلار و ٢٤ سنت افزایش به  ٤٨ دلار و ٨٠ سنت و ٥٥ دلار و ٢٤ سنت برای هر بشکه رسید.

قیمت نفت خام دوبی و عمان نیز در هفته منتهی به ٣٠ مارس با ٢ دلار و ٥٤ و ٢ دلار و ٦١ سنت افزایش به ٥٤ دلار و ٢٥ سنت و ٥٤ دلار و ٦٨ سنت برای هر بشکه رسید.

حداکثر و حداقل قیمت نفت از ابتدای امسال تا کنون ٥٦ دلار و ٨٣ سنت و ٤١ دلار و ٥٠ سنت بوده است.

در این هفته بورس بازان در بازار نایمکس، خالص وضعیت خرید خود را در قراردادهای آینده و اختیاری به میزان ٥,٣١٧ هزار قرارداد کاهش دادند و آن را به سطح ١٣٤.٩٥٧ هزار قرارداد رساندند و به این ترتیب به روند نزولی قیمتها کمک کردند.