استفاده از صندوق توسعه ملی برای سرمایه گذاری در نفت منطقی است

  • مشاهده در قالب PDF

عضو کمیسیون انرژی مجلس:

استفاده از صندوق توسعه ملی برای سرمایه گذاری در نفت منطقی است

منابع صندوق توسعه ملی از محل بند٢ تبصره ٢ بودجه ٩٤ قرار است صرف توسعه‌ میدانهای مشترک شود و سودمندی این امر با افزایش تولید نفت و گاز، فراوان ارزیابی می شود.


به گزارش شانا:سید سعید حیدری طیب، در گفتگو با خبرنگار شانا، درباره بودجه صنعت نفت در سال ٩٤ گفت: تلاش شده است با ارایه راهکارهایی، بودجه سرمایه‌گذاری در نفت تأمین شود؛ زیرا موضوع کاهش قیمت نفت و سهم وزارت نفت از محل ١٤,٥ درصد نباید مانع رشد و توسعه این صنعت شود.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه ٩٤ افزود: انتشار اوراق مشارکت توسط وزارت نفت برای سال آینده خوشبختانه با رویکرد مثبت مجلس مواجه و تصویب شد؛ همچنین سال آینده با لحاظ شرایط بند الحاقی ٢ تبصره ٢ از منابع صندوق توسعه ملی برای سرمایه‌گذاری در میدانهای مشترک استفاده می‌شود.

عضو کمیسیون انرژی افزود: صنعت نفت امسال با وضع فعلی، توانست تولید گاز از پارس جنوبی را افزایش‌ دهد و سال آینده نیز قرار است به این ظرفیت افزوده شود و این با تأمین منابع محقق خواهد شد.

این نماینده مجلس، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای طرحهای توسعه‌ای میدانهای مشترک را سودمند و به نفع کشور قلمداد کرد و گفت: این منابع از طریق پیمانکاران بخش خصوصی صرف تولید گاز و نفت می‌شود و خرسندی این تحقق از آن‌ جهت است که «تولید» از میدانهای مشترک افزایش می‌یابد.