اعضای هیئت مدیره و بازرسان 1

اعضاءجدید هیات مدیره و بازرسان انجمن

  • مشاهده در قالب PDF

جلسه مجمع عمومی سالیانه انجمن اپنا در تاریخ 25 خرداد ماه 1394 برگزار گردید.

 


در این جلسه انتخابات هیئت مدیره و بازرسان برگزار شد که مطابق آرا حاضران در جلسه، آقایان امیر محمد اسلامی، محمد حسین صابر، علی میثاقی، حسین منافی، علیرضا کاظم پور، شروین نجاتیان و روح الله شهیدپور به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقایان سعید مقصودی و محمد مهدی مرتضوی به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره انتخاب گردیدند.

همچنین آقایان مصطفی صفری و مهرداد تیمریان نیز به عنوان بازرسان اصلی انجمن انتخاب شدند.

بر اساس تصمیم هیئت مدیره در اولین جلسه بعد از مجمع، آقای علی میثاقی به عنوان رئیس هیئت مدیره، آقای روح الله شهیدپور به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره، آقای امیر محمد اسلامی به عنوان دبیر هیئت مدیره، آقای شروین نجاتیان به عنوان خزانه دار هیئت مدیره تعیین شدند.

سایر اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل می باشد:

آقایان محمد حسین صابر، حسین منافی و علیرضا کاظم پور