تفاهم نامه ها

تفاهم نامه سه جانبه میان قرارگاه اقتصادی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، پژوهشگاه صنعت نفت و انجمن صنفی دانش بنیان اَپنا

 

زیست بوم فناوری صنعت نفت